Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz dokumentów

USTAWA z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 554 ze zm.);

USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. rok 2018, poz. 1427 ze zm.).

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYMPOPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH.doc (DOC, 51.00Kb) 2016-04-28 12:05:34 0 razy
2 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE.doc (DOC, 28.50Kb) 2016-04-28 12:05:34 212 razy
3 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY.doc (DOC, 26.00Kb) 2016-04-28 12:05:34 253 razy
4 ZAŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE ) O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ.doc (DOC, 27.50Kb) 2016-04-28 12:05:34 226 razy
5 Zalacznik nr 1 - wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf (PDF, 421.25Kb) 2016-04-28 11:55:36 213 razy
6 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO FA.pdf (PDF, 10.18Kb) 2012-07-05 17:33:40 412 razy
7 WNIOSEK O FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.pdf (PDF, 40.01Kb) 2012-07-05 17:33:40 433 razy
8 oświadczenie.pdf (PDF, 106.32Kb) 2012-07-05 17:33:40 158 razy
9 oświadczenie o sposobie wypłaty (1).pdf (PDF, 115.87Kb) 2012-07-05 17:33:40 144 razy
10 OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW.pdf (PDF, 16.55Kb) 2012-07-05 17:31:32 576 razy
11 OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU FA .pdf (PDF, 26.45Kb) 2012-07-05 17:31:32 503 razy
12 OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU FA.pdf (PDF, 10.93Kb) 2012-07-05 17:31:32 435 razy
13 oświadczenie o odpowiedzialności karnej.pdf (PDF, 33.67Kb) 2012-07-05 17:31:32 142 razy
14 OŚWIADCZENIE O RYCZAŁCIE FA.pdf (PDF, 12.47Kb) 2012-07-05 17:31:32 432 razy
15 OŚWIADCZENIE O SKŁADKACH ZDROWOTNYCH FA.pdf (PDF, 9.89Kb) 2012-07-05 17:31:32 526 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Domagała 05-07-2012 17:31:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Domagała 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Milena Domagała 13-06-2018 13:36:49