Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody.

Zarządzeniem Nr 833/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2009r. został powołany Gminny Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie Uchwały Nr XXIV/195/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Pyrzyce na lata 2008-2015 w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 1. Przewodnicząca Zespołu Agnieszka Gajewska – Kuca – Starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 3. Sekretarz Zespołu 

W Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

 1. Marzena Podzińska – Przewodnicząca Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. Sylwia Gabryelczyk – p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach;
 3. Agnieszka Gajewska-Kuca – Starszy pracownik socjalny OPS Pyrzyce
 4. Leila Ćwiklińska – Pełnomocnik ds. Przemocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 5. Krzysztof Stefanicki – Komenda Powiatowa Policji Pyrzyce,
 6. Renata Tudek – Pełnomocnik do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 7. Beata Berdzik – przedstawiciel pedagogów szkolnych,
 8. Krzysztof Socha – Kurator sądowy do spraw rodziny i nieletnich,
 9. Krzysztof Dębek – Komendant Straży Międzygminnej w Pyrzycach,
 10. Maria Jurecka – przedstawiciel pielęgniarek środowiskowych.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

 1. opracowanie  założeń   do  gminnego   programu   przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 2. wskazywanie priorytetów w zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie na terenie Pyrzyc;
 3. składanie   zawiadomień    o    podejrzeniu   popełnienia  czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie;
 4. współdziałanie  z  jednostkami  organizacyjnymi  Pyrzyc   oraz innymi   podmiotami   przy   realizacji   zadań    związanych   z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 5. inicjowanie badań, diagnoz,  ekspertyz  w  zakresie  problematyki przemocy w rodzinie;
 6. inicjowanie   przedsięwzięć    mających   na   celu   zwiększenie skuteczności działań  związanych  z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie;
 7. wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub  modernizacji istniejących miejsc pomocy;
 8. wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej   wobec  ofiar  i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
 9. prowadzenie  banku  informacji   o  działających   w Pyrzycach instytucjach  i  organizacjach   udzielających   pomocy  rodzinom dotkniętych przemocą domową;
 10. współpraca  z  mediami   w   celu   upowszechniania   informacji dotyczących przemocy w rodzinie  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 11. tworzenie  grup  roboczych   w  celu   rozwiązywania   problemów związanych z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie  w indywidualnych przypadkach.

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie realizuje:

Nic nie usprawiedliwia przemocy !

Przemoc jest przestępstwem !

Przyjdź po poradę i pomoc !

Przemoc nie kończy się samoistnie !

Przerwij milczenie, szukaj pomocy !!!

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Domagała 05-07-2012 18:09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Domagała 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Milena Domagała 17-08-2012 13:50:59