Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

RODO

|--- Polityka prywatnosci

|--- Klauzula informacyjna

Ogłoszenia

|--- Ogłoszenia 2023

Koordynator ds. dostępności

|--- Koordynator

|--- Plan działania

|--- Deklaracja dostępności

|--- Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

|--- Raporty

Informacje o Ośrodku

|--- Godziny urzędowania

|--- Kierownictwo

|--- Dane teleadresowe

|--- Wykaz telefonów

|--- Kontrole

Praca w Ośrodku

|--- Oferty pracy

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowo-Finansowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

      |--- Nabór na wolne stanowisko - Inspektor w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

      |--- Nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw ewidencji i rozliczeń w dziale księgowo-finansowym

      |--- Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze inspektora w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

      |--- Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko - Asystent rodziny

      |--- Zapytanie ofertowe - Pracownik ds. Informacji

      |--- Zapytanie ofertowe - Pracownik ds. Informacji

      |--- Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko - Asystent rodziny

      |--- Zapytania ofertowe ( Koordynator, Animator, Pracownik ds. Informacji, Specjalista ds. Promocji i Informacji )

Regulaminy

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Regulamin pracy

|--- Regulamin kontroli zarządczej

|--- Regulamin wynagradzania

|--- Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

      |--- Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

|--- Ochrona Danych Osobowych

Zarządzenia Dyrektora

|--- Zarządzenia 2012

|--- Zarządzenia 2019

|--- Zarządzenia 2018

|--- Zarządzenia 2017

|--- Zarządzenia 2016

|--- Zarządzenia 2015

|--- Zarządzenia 2014

      |--- ZARZĄDZENIE NR 6/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie przekazania rodzinom najuboższym darów rzeczowych otrzymanych od anonimowego darczyńcy.

      |--- Zarządzenie nr 5/2014 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

      |--- Zarządzenie 4/2014 w sparwie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny

      |--- ZARZĄDZENIE NR 3/2014 p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

      |--- ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podziału terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach na rejony socjalne.

      |--- Zarzadzenie nr 1/2014 Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

|--- Zarządzenia 2013

      |--- Zarzadzenie nr 1/2013 w sprawie podziału terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach na rejony socjalne

      |--- Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013.

      |--- Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

      |--- Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

      |--- Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie zmian dni pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w 2013 r.

      |--- Zarzadzenie nr 6/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko Pacownika ds. Informacji w projekcie OWES w regionie stargardzkim

      |--- Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

      |--- Zarzadzenie nr 8/2013 zasad wydawania i rejestracji upoważnień/pełnomocnictw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach

      |--- Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie powołania Komisji do zakwalifikowania do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

      |--- Zarzadzenie nr 10/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach oraz wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

      |--- zarządzenie nr 12/2013 w sprawie podziału terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach na rejony socjalne

      |--- Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie zmian dni pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w 2013 r.

|--- Zarządzenia 2020

|--- Zarządzenia 2021

|--- Zarządzenia 2022

|--- Zarządzenia 2023

|--- Zarządzenia 2024

Realizacja zadań

|--- Dożywianie 2006 - 2013

|--- Dożywianie 2014 - 2020

|--- Dozywianie 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu"

|--- Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

|--- Formy i zasady udzielaniai pomocy

|--- Kierowanie do domów pomocy społecznej

|--- Sprawianie pogrzebu

|--- Usługi opiekuńcze

|--- Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

|--- Poradnictwo specjalistyczne

|--- PRAWO - obowiązujące od 01.01.2014r.

      |--- Ustawy, Rozporządzenia

Świadczenia rodzinne

|--- Akty prawne oraz dokumenty do pobrania

|--- Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "ZA ŻYCIEM"

|--- Zasiłek dla opiekuna

|--- Świadczenie rodzicielskie

|--- PRAWO - obowiązujące od 01.01.2014r.

      |--- Ustawy, Rozporządzenia

|--- Specjalny zasiłek opiekuńczy

|--- Zasiłek rodzinny oraz dodatki

|--- Zasiłek pielęgnacyjny

|--- Świadczenie pielęgnacyjne

|--- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

|--- Świadczenie wychowawcze 500+

Fundusz alimentacyjny

|--- Komu przysługują swiadczenia z funduszu alimentacyjnego

|--- Wykaz dokumentów

|--- Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika

|--- PRAWO - obowiązujące od 12.06.2018 r.

      |--- Ustawy, Rozporządzenia

Dodatki mieszkaniowe

|--- Kryteria

|--- PRAWO - obowiązujące od 01.01.2014r.

      |--- Ustawy, Rozporządzenia

Dodatek energetyczny

|--- Kryteria

|--- PRAWO - obowiązujące od 01.01.2014r.

      |--- Ustawy, Rozporządzenia

Zapytania ofertowe/Zamówienia publiczne

|--- Regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowar

      |--- REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY 130000 ZŁOTYCH

|--- Zapytania ofertowe/Zamówienia publiczne

Sprawozdania

|--- 2008 r.

|--- 2017 r.

|--- 2016 r.

|--- 2015 r.

|--- 2014 r.

|--- 2012 r.

|--- 2013 r.

      |--- Sprawozdanie z działalności OWES

      |--- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013

|--- 2011 r.

|--- 2010 r.

|--- 2009 r.

|--- 2019 r.

|--- 2020 r.

|--- 2021 r.

|--- 2022 r.

|--- 2023 r.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Pyrzyce na lata 2008-2015

|--- Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Pyrzyce na lata 2008-2015

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pyrzyce

|--- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pyrzyce na lata 2010-2015

|--- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017

|--- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pyrzyce

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2016-2020

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2021-2026

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Pyrzyce

|--- Program Wspierania Rodziny dla Gminy Pyrzyce na lata 2013-2015

|--- Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

|--- Gminny Program Wspierania rodziny na lata 2019-2021

|--- Gminny Program Wspierania rodziny na lata 2022-2024

Procedura postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu prz

|--- Procedura postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu prz

Projekty

|--- Nabór na Partnera