Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi opiekuńcze

Przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie.
 2. Dowód osobisty.
 3. Zaświadczenie o wysokości dochodów (odcinek renty lub emerytury),
 4. Zaświadczenie od lekarza specjalisty uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych,
 6.  Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

ODPŁATNOŚĆ:

 • 1 godzina usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi ,
 • 1 godzina specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi .

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów.

Wysokość odpłatności i zakres usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy według zamieszkania osoby zainteresowanej

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie świadczenia.

W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa sie w sekretariacie OPS.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego. 
 2. Art. 50 ust 1.2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r Nr 64 – poz 593 z późniejszymi zmianami). 
 3. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Pyrzycach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 
 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – (Dz. U z 2005r. Nr 77 poz. 672)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Domagała 05-07-2012 18:03:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Domagała 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Milena Domagała 17-08-2012 13:40:40